ساختمان سرویس چگونه کار میکند؟

ارسال مشخصات پروژه هایی که میخواهید پیمانکاران برای شما به انجام برسانند

بررسی پیشنهاد های دریافت شده از طرف پیمانکاران و انتخاب مناسب ترین آنها

ایجاد ارتباط با پیمانکار و انجام بازدید ها و هماهنگی های فنی و مالی و سپس شروع کار

اتمام پروژه و تایید آن توسط شما و در نهایت امتیاز دادن به پیمانکار

چه کارهایی را می‌توانید از طریق ساختمان سرویس انجام دهید؟

مشاهده پروژه های موجود

پروژه ای برای انجام دارید؟ ثبت نام نمایید

جدید ترین مقالات

تبلیغات